Produkty z Banku Żywności

Stowarzyszenie „Silnowo 2020″ 

informuje, że 13 marca 2015r. (piatek) w godzinach 16:00 – 17:00, na świetlicy wiejskiej w Silnowie będą wydawane jabłka. 

Zapraszamy !!!

=============================================================

Informujemy,

że do lutego 2015 roku produkty z Banku Żywności będą rozdzielane tylko przez Miejsko -Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. W związku z tym osoby, które otrzymywały produkty z banku żywności poprzez Stowarzyszenie „Silnowo 2020”, mogą starać się o uzyskanie produktów poprzez MGOPS w Bornem Sulinowie. Prosimy pamiętać, że MGOPS stosuje inne kryteria dochodowe i nie wszystkie osoby, które otrzymywały produkty poprzez Nasze stowarzyszenie, będą mogły o trzymać produkty z MGOPS.

O zmianie  sytuacji będziemy informowali poprzez naszą stronę.

==========================================================

Stowarzyszenie „Silnowo 2020″

informuje, że 2 lipca 2014r. (środa) w godzinach 18:00 – 19:00, na świetlicy wiejskiej w Silnowie będą wydawane produkty pochodzące z Banku Żywności (ryż oraz sosy w proszku).

Zapraszamy !!!

 

==============================================================

Stowarzyszenie „Silnowo 2020” informuje, że Produkty z Banku Żywności będą wydawane 28 października 2013r. (wtorek) w godzinach 19:00 – 20:00 , na świetlicy wiejskiej w Silnowie. Zapraszamy!!

===============================================================

Informujemy, że Stowarzyszenie Silnowo 2020, uzyskało zgodę Starosty Powiatu Szczecineckiego, Pana Krzysztofa Lisa i rozpoczyna akcję wydawania produktów żywnościowych pochodzących z Banku Żywności.

Osoby/rodziny będą kwalifikowane do otrzymywania żywności na podstawie oświadczenia o dochodach.  Wysokość dochodu uprawniającego do otrzymania produktów to 954 zł netto dla osoby samotnej oraz 702 zł netto na osobę w rodzinie.  Dodatkowo wymagane będzie oświadczenie o tym, że dana osoba/rodzina nie pobiera żywności z innego źródła. Oświadczenia będzie można złożyć w momencie pobierania produktów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  698968288 lub w siedzibie stowarzyszenia (Silnowo 18/4).

Zapraszamy

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.